Poradenské centrá by v tomto čase posudzovali školskú spôsobilosť našich detí. Ako postupovať v tejto mimoriadnej situácii? Vydali sme doplňujúce usmernenia pre poradenské zariadenia pre prácu s klientmi v núdzovom režime.