Podpora duševného zdravia detí a rodín: Nové výzvy a vízie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s ďalšími odbornými partnermi usporadúva XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrození, ktorá sa uskutoční dňa 30.11.2017-1.12.2017 v priestoroch Centra účelových zariadení – stredisko SUZA Bratislava.

Hlavným cieľom konferencie je identifikácia hlavných sociálnych, psychologických a zdravotných ohrození detí a ich rodín a ich dopad na duševné zdravie, ako aj návrh riešenia problémov a postupov optimalizácie podpory duševného zdravia detí a ich rodín.

Hlavnými témami vedeckej konferencie sú:

  • Integrovaný systém poradenstva a prevencie v prospech podpory duševného zdravia detí a rodín
  • Psychologické, sociálne, právne a etické problémy detí a rodín v kríze
  • Prevencia pred závislosťami a ochrana duševného zdravia detí a rodín
  • Inklúzia – multidisciplinárny prístup k poradenstvu, sociálna inklúzia a inklúzia vo vzdelávaní

Zostrih záznamu medzinárodnej Konferencie ” Dieťa v ohrození” 2017 
Časť :  Zahraničné príspevky 30.11.2017 09:00 až 12:00 hod

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept