V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme vývinových porúch učenia. Venovať sa budeme jednej z vývinových porúch učenia – dyslexii. Hostkou bude špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v tíme národného projektu „Usmerňovať pre prax“. V podcaste sa dozviete o prejavoch dyslexie u detí a o postupoch pri jej depistáži či diagnostike. Tiež zistíte, ako vyzerá reedukácia dieťaťa s dyslexiou a s akými úskaliami sa pri nej môžete stretnúť.

Bližšie informácie o dyslexii sa dozviete v odborných postupoch:
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Dyslexia-prevencia.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Dyslexia-depistazna-diagnostika-dyslexie-a-jej-prediktorov-v-zakladnej-skole.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Dyslexia-intervencie-v-zakladnej-skole-a-zariadeni-poradenstva-a-prevencie.pdf

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková, špeciálna pedagogička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept