Loading Udalosti

Pozvánka

Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti

Lektor:

Mgr. Martin Kmeť

Miesto konania a termín konania:

Košice – 2.4.2020, Zasadacia miestnosť CPPPaP, Karpatská 8, Košice – 9:30 – 16:00 hod.

Harmonogram:

9:30 – 12:00 – Tvorba a realizácia IVP
12:00 – 13:00 – Konzultácie a prezentácie konkrétnych prípadov účastníkov (kazuistiky)
14:00 –  16:00 – Predstavenie skríningového nástroja a jeho použitia

Nie je podmienkou absolvovať kompletné vzdelávanie, tzn. všetky bloky seminára.

Uzávierka prihlášok:

24.3.2020 alebo po naplnení maximálneho počtu prihlásených

Typ aktivity:

Vzdelávací seminár

Krátka charakteristika:

Tvorba IVVP. Náčrt štandardného IVVP z pohľadu obsahu a niektorých používaných úprav. Legislatívne ukotvenie. Možné limity a princípy jeho realizácie pre žiakov so ŠVVP. Zážitková aktivita a možnosť diskutovať ku konkrétnym/vlastným prípadom z praxe v rámci konzultačného bloku. Predstavenie skríningového nástroja na zisťovanie porozumenia čítania v slovenskom jazyku a jeho použitia.

Cieľová skupina:

Zamestnanci systému výchovného poradenstva a prevencie

Počet účastníkov:

Max. 20, po naplnení počtu prihlásených bude prihlasovanie zastavené. V prípade nedostatočného počtu účastníkov, bude vzdelávanie zrušené. Z jedného centra sa môžu prihlásiť max. 2 zamestnanci.

Cena:

15,- eur

Upozornenie: Úhradu je nutné zrealizovať hneď po prihlásení, a to najneskôr do 14.2.2020.
Spôsob platby: BANKOVÝ ÚČET PRE PLATBU – IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164
Variabilný symbol: uveďte dátum vzdelávania v tvare:(DDMMRRRR)
Do poznámky pri platbe, prosím, uveďte:
A: v prípade fyzickej osoby: Vaše PRIEZVISKO a MENO (účastníka)
B: v prípade právnickej osoby: v tomto poradí – 1. MESTO, 2. NÁZOV organizácie uveďte v skratke napr.“CPPPaP“

* V prípade odhlásenia sa z akéhokoľvek dôvodu, neskôr ako 3 dni pred realizovaným vzdelávaním, vám nebudeme môcť vrátiť účastnícky poplatok.

Poznámka:

V rámci diskusie budete mať možnosť konzultovať vaše IVP a prípady klientov z vlastnej poradenskej praxe.

Kontaktné osoby:

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii:
Nikola Mitrášová, Mgr. Jozefína Fusek Švingálová,  e-mail: vudpap.vzdelavanie1@gmail.com,
tel.: 0910 185 813

Súvisiace linky:

Prihlasovanie-KE-2.4.2020 (link na prihlasovací formulár)

Zdieľajte tento príbeh, vyberte si platformu!

Categories

Go to Top