Tento týždeň sme pripravili dva diely podcastu Odborne na slovíčko na tému kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Hosťami sú psychologička, kariérová poradkyňa Katarína Štukovskápedagóg, kariérový poradca Ján Kvak, obaja pôsobia vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v rámci národného projektu „Štandardy“. V dnešnej časti sa dozviete, prečo a ako je téma kariérovej výchovy a kariérového poradenstva obsiahnutá v podporných úrovniach 1-5.stupňa. Hovoríme aj o tom, ktorí odborní či pedagogickí zamestnanci realizujú kariérovú výchovu a kariérové poradenstvo na školách i v poradenských zariadeniach. V téme budeme pokračovať v ďalšej časti podcastu, ktorú uverejníme už v tento piatok.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Katarína Štukovská, psychologička a kariérová poradkyňa
PaedDr. Ján Kvak, pedagóg a kariérový poradca

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept