Na základe množstva podnetov od Vás, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj rodičov opätovne otvárame zber nominácií pre poradenské zariadenia za výnimočný prínos počas pandémie!

Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na 

  • spôsoby komunikácie počas pandémie:  dištančné formy odbornej starostlivosti a podporné aktivity, ktoré reagovali na pandemickú situáciu (online aktivity, terénna práca…)
  • využívanie invenčných, či nadčasových foriem krízovej intervencie
  • … a z toho vyplývajúcu dostupnosť služieb

Nominujte na TOMTO ODKAZE do 20.1.2022 18:00 hod!