Home»VÚDPaP»Our Team»Bronislava Kundrátová

Bronislava Kundrátová

PhDr. Bronislava Kundrátová

pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie od roku 1987. Zaoberá sa problematikou detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ich sociálnym a kognitívnym vývinom, možnosťami ich vzdelávania, ale najmä diagnostickým a rediagnostickým procesom. Podieľala sa na tvorbe a štandardizácii viacerých diagnostických metód (RR-screening, TŠP-I, WISCIIISK, SON-R) V Detskom centre pre vzdelávanie a výskum pracuje ako poradenský psychológ, kde sa venuje hlavne diagnostike kognitívneho a rečového vývinu detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

2022-06-28T13:31:45+02:00March 15th, 2019|

Zdieľajte tento príbeh, vyberte si platformu!

Categories

Go to Top