Podporuje komunikáciu medzi OZ poradenských zariadení a pedagógmi a spoločné vzdelávanie, ktoré vedú k pochopeniu úskalí psychologickej diagnostiky detí zo SZP/MRK.