Spolupráca s UNESCO2021-02-15T21:18:38+01:00

SPOLUPRÁCA S UNESCO

OECD a MŠVVaŠ pripravujú Národnú stratégiu zručností pre SR

February 4th, 2019|

Národná stratégia zručností pre SR bude dokument, na ktorom pracujú odborníci z OECD spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom financií a ďalšími inštitúciami, vytvorený tak, aby reflektoval potreby [...]

Dokumenty UNESCO

January 1st, 2015|

 Annual Report of Slovak Commission for UNESCO rev (in English) Agenda 2030 - koncepcia implementácie - Zodpovedné Slovensko Pracovná cesta do Afriky (Kopcanova v Kenyi) Prehľad spolupráce VÚDPaP s UNESCO za [...]

Categories

Go to Top