AKTUÁLNE VZDELÁVANIA

PLÁN VZDELÁVANIA NA I. POLROK 2020

Č. Názov vzdelávania
Stručná charakteristika
Lektori Miesto konania Termíny
a prihlášky
Cena v euro
1. Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti. [Pozvánka] Mgr. Martin Kmeť Bratislava 24.02.2020
zrušené
15 ,-
2. Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti. [Pozvánka] Mgr. Martin Kmeť Košice 02.04.2020
zrušené
15 ,-
3. Špecifiká práce s rodičmi detí z MRK [Pozvánka] Mgr. Janette Motlová Košice 11.03.2020
zrušené
45 ,-
4. Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov. Psychológovia. [Pozvánka] Mgr. Ľubica Kövérová Košice 17.02.2020
zrušené
30 ,-
5. Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov. Len školskí psychológovia. [Pozvánka] Mgr. Ľubica Kövérová Bratislava 30.03.2020
zrušené
30 ,-
6. Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov. Psychológovia. [Pozvánka] Mgr. Ľubica Kövérová Bratislava 22.05.2020
zrušené
30 ,-

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE

PSYCHODIAGNOSTIKA DETÍ A MLÁDEŽE V KONTEXTE ŠKOLSKEJ A SOCIÁLNEJ INKLÚZIE Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc Prihlasovanie je pozastavené

Bližšie informácie k jednotlivým seminárom nájdete v tabuľke po kliknutí na konkrétny názov seminára. Po kliknutí na termín vzdelávania budete presmerovaný na príslušný prihlasovací formulár.

Prihlasovanie je možné do 30.9.2019, alebo do naplnenia maximálneho počtu prihlásených.