Máte kolegu, alebo kolegyňu, ktorí sa napriek krátkym skúsenostiam v systéme poradenstva a prevencie preukázali výnimočnými zručnosťami, či nasadením? Dajte nám vedieť v tomto formulári, deadline na nominácie predlžujeme do 3.11.!

“Pandémia nám ukazuje, ako veľmi sú doležití ľudia v poradenstve. Pomáhajú deťom, aby sa cítili prijaté, vypočuté, aby dokázali spracovať svoje emócie, aj zvládnuť vzdelanostný nepomer, ktorý vznikol po dištančnom vyučovaní. Preto osobnosti v poradenstve treba doceniť aj oceniť.”
Mgr. Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
.