Kariérová výchova sa odohráva všade okolo nás, je to prirodzený proces, prechádza od pocitov k poznaniu a dokáže formovať osobnosť dieťaťa a jeho postoje k vlastnej životnej ceste už od skorého veku. Ak s ňou vieme efektívne pracovať, slúži spoločne učiteľom a aj žiakom či už „počas vyučovania alebo aj cez prestávku“.

Zistite o nej viac v článkoch, webinároch a videách na tomto odkaze: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inspiracie-a-zdroje-pre-kvakp/