Tento rok začíname v podcaste Odborne na slovíčko novoročným príhovorom v podaní riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlovej. V podcaste sa dozviete, na akých podporných materiáloch pre odborných a pedagogických zamestnancov pracovali zamestnanci národných projektov „Štandardy“ a „Usmerňovať pre praxv súvislosti s transformáciou poradenského systému. Priblížime si vypracované odborné materiály a výstupy, prostredníctvom ktorých Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie metodicky usmerňuje a podporuje pedagogických i odborných zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie. Na záver riaditeľka Motlová prezradí viac o novinkách, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravuje v nasledujúcom roku a aká je vízia našej organizácie do budúcnosti.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept