MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP, ŠKOLSKÉ PODPORNÉ TÍMY –
PRÍKLADY, INOVÁCIE, INŠPIRÁCIE Z PRAXE