ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVÄZU PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY PRI VÚDPaP-e

[ODBORY]

Zloženie orgánov ZO:

 • výbor: Silvia Bronišová (predsedníčka), Martin Kmeť (podpredseda), Vladimír Dočkal (tajomník), Zuzana Vojtová (hospodárka), Erik Papp (kultúrny referent)
 • revízna komisia: Ľubica Kövérová (predsedníčka), Judita Malík (členka), Ján Kvak (člen)

kontakt: odbory@vudpap.sk

www.ozpsav.sk/sk/Casopis/e-aktuality-zvazu.alej

Zoznam členov ZO OZ PŠaV pri VÚDPaP

[aktualizované 10.10.2021]

 • Antošová Zdenka
 • Barátová Terézia
 • Belica Ivan
 • Bronišová Silvia
 • Dočkal Vladimír
 • Farkašová Eva
 • Fedorová Viera
 • Chlebišová Alžbeta
 • Guzmánová Martina
 • Kmeť Martin
 • Kopányiová Alena
 • Kopčanová Dagmar
 • Kövérová Ľubica
 • Kružliaková Jana
 • Kundrátová Bronislava
 • Kvak Ján
 • Lančaričová Hedvika
 • Lenická Lucia
 • Malik Judita
 • Mikolášová Darina
 • Obložinská Ingrid
 • Ollíková Marta
 • Páleník Ľubomír
 • Papp Erik
 • Sedlačková Beáta
 • Smiková Eva
 • Szamaranská Ivana
 • Španko Marek
 • Špotáková Magdaléna
 • Štvrtecký Michal
 • Uríková Martina
 • Varholíková Júlia
 • Vojtová Zuzana
 • Zelinková Iveta