Témou dnešného podcastu je plánovanie činnosti školského podporného tímu. Budeme sa rozprávať o tom, kto všetko je členom školského podporného tímu a kto všetko sa má na plánovaní činnosti školského podporného tímu zúčastňovať, ako i o tom, čo všetko treba brať pri takomto plánovaní do úvahy. Odpovedať na tieto a ďalšie otázky bude Adam Škopp, školský pedagóg, ktorý pôsobí základnej škole. V kontexte spolupráce s VUDPaP sa spolupodieľal na zdieľaní dobrej praxe v súvislosti so školským podporným tímom, a to v rámci druhého kola stretnutí s riaditeľmi škôl, v ktorých pracujú účastníci inovačného vzdelávania Koordinácia školských podporných tímov. Po ukončení štúdia si urobil štátnicu zo školskej logopédie a z individuálne logopedickej intervencie. Absolvoval 2-ročný vzdelávací program Nadácie pre deti Slovenska – Škola inkluzionistov, ako i dlhodobý výcvik v artefiletike. Je tiež trénerom metódy Sindelar a absolventom kurzu MABEL zameraného na multijazykovú bariéru testov čítania, písania a ich prediktorov.

  • odpovedá Adam Škopp
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept