V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko budeme pokračovať v téme kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Hosťami sú psychologička, kariérová poradkyňa Katarína Štukovskápedagóg, kariérový poradca Ján Kvak, obaja pôsobia vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v rámci národného projektu „Štandardy“. Dozviete sa, aké konkrétne činnosti realizujú kariéroví poradcovia na podporných úrovniach 3., 4. a 5. stupňa a priblížime si aj priebeh vykonávania kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v prostredí materských škôl. Podcast ukončíme pozvánkou na vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva, ktoré bude od septembra uskutočňovať Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Katarína Štukovská, psychologička a kariérová poradkyňa
PaedDr. Ján Kvak, pedagóg a kariérový poradca

Viac informácií o Inovatívnych prvkoch v kariérovej výchove a poradenstve v školách sa dozviete na TOMTO ODKAZE.

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept