V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o možnostiach využívania kruhov vo výchovno-vzdelávacom procese. Dozvieme sa, ako môže byť tento nástroj pre žiakov, ako i pre odborných a pedagogických zamestnancov na škole obohacujúci. Našej hostky sa pýtame aj na riziká spojené s rozhodnutím začať praktizovať kruhy v triedach, či plošne na škole. O tejto téme nám dnes prišla porozprávať Eva Kúdelová, ktorá je povolaním učiteľka na základnej škole. Vo svojej každodennej praxi sa špecializuje najmä na dlhodobú prácu s triednym kolektívom a už niekoľko rokov sa intenzívne venuje facilitatívno-reflektívnemu skupinovému učeniu v rámci vyučovania matematiky, prípravy a realizácie sústredení a medzigeneračného učenia.

  • odpovedá Eva Kúdelová
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept