Dnes pokračujeme v sérii podcastov, v ktorej sa venujeme téme školského podporného tímu. V dnešnej časti sa budeme s našimi hosťami rozprávať o budovaní školského podporného tímu a o tom, kto ho vedie. Priblížime si, ako súvisí aktuálny prílev pedagogických asistentov s prácou školského podporného tímu a pozrieme aj na to, ako si má školský podporný tím plánovať aktivity, ktoré môžu podporiť inkluzívne vzdelávanie na školách. Našimi dnešnými hosťami sú dnes opäť liečebná pedagogička a artepsychoterapeutka Zuzana Krnáčová, ktorá aktuálne pracuje vo VÚDPaP ako interná expertka v rámci národného projektu „Štandardy“ a psychológ, učiteľ a špeciálny pedagóg Viktor Križo, ktorý spolupracuje s VÚDPaP ako externý expert v rámci národného projektu „Štandardy“ ako i národného projektu „Usmerňovať pre prax“.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Zuzana Krnáčová MA, PhD., liečebná pedagogička, artepsychoterapeutka
PeadDr. Viktor Križo, PhD., psychológ, učiteľ, špeciálny pedagóg

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept