V dnešnom podcaste nadviažeme na tému duševného zdravia s našou hostkou psychologičkou Katarínou Dančovou, s ktorou sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa v posledných rokoch javí, ako vysoko aktuálna a to o psychosomatike. Už z jej názvu môžeme hovoriť o spojení dvoch vedných odborov – psychológie a medicíny. V dnešnom podcaste sa dozvieme prečo je jej význam v dnešnej dobe tak dôležitý a budeme hovoriť aj o prepojení témy psychosomatiky na odborných a pedagogických zamestnancov ako i o tom, akým spôsobom môže byť informovanosť v tejto téme pre nich prospešná. O téme psychosomatiky sa budeme dnes rozprávať s Katarínou Dančovou, ktorá pracuje vo VUDPaP, ako výskumná pracovníčka a interná expertka v rámci NP UpP.

  • pýta sa Darina Mikolášová
  • odpovedá Katarína Dančová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept