V Odborne na slovíčko sa vraciame k sérii podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam a odporúčaniam, ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci pracovať. Dnešnou témou budú poruchy príjmu potravy. Rozprávať o nich bude psychologička Mgr. Karin Gálová, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako interná expertka v rámci tímu národného projektu „Usmerňovať pre prax“, a tiež pracovala ako poradenská psychologička v zariadení poradenstva a prevencie. V podcaste zistíte, aké druhy porúch príjmu potravy poznáme, aké sú príčiny ich vzniku, ale tiež aké sú varovné signály a rizikové skupiny detí a žiakov, pri ktorých by mali odborní a pedagogickí zamestnanci zvýšiť pozornosť.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Karin Gálová, psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept