Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou žiakov, učiteľov a rodičov. Podporná činnosť školského psychológa v systéme “online” školy.

Práca so skupinou v online priestore

Dátum: 19.11.2020
Čas: 13:30


Lektori: PhDr. Jana Vernarcová, PhD., PaedDr. Erik Papp
Určené pre začínajúcich školských psychológov.

Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/1r1pprTWwdTsl4w-EEmRqgUhS724iE2b0CmWojZVaY1I/edit