KONZULTÁCIE PRE SOCIÁLNYCH PEDAGÓGOV

Výskumná zamestnankyňa – sociálny poradca
PhDr. Silvia Bronišová silvia.bronisova@vudpap.sk