KONZULTÁCIE PRE ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV

Odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg
Mgr. Martin Kmeť martin.kmet@vudpap.sk
Odborná zamestnankyňa – špeciálna pedagogička  Mgr. Jana Kružliaková jana.kruzliakova@vudpap.sk
Odborná zamestnankyňa – špeciálna pedagogička  Mgr. Beáta Likeová beata.likeova@vudpap.sk