V dnešnom diele podcastu Odborne na slovíčko, pokračujeme v sérii podcastov, zameraných na prevenciu rizikového správania detí a žiakov. V dvoch častiach sa budeme rozprávať so psychológom Michalom Božíkom, ktorý pracuje vo VÚDPaP-e, zároveň sa výskumne venuje digitálnym technológiám a je tiež spoluzakladateľom portálu Vĺčatá.sk. V prvej časti zarámcujeme problematické používanie digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier deťmi a žiakmi z hľadiska času, kontextu, obsahu, ale aj individuality používateľa. Venovať sa budeme aj tomu, na čo sa môžu odborní zamestnanci v rámci prevencie nadmerného používania digitálnych technológií zamerať, ale tiež častým chybám, ktoré pri prevencii robia. Ponúkneme tiež riešenia, ako sa vyvarovať chýb, týkajúcich sa prevencie nadmerného používania digitálnych technológií z hľadiska rodových stereotypov.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Michal Božík, psychológ

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept