Dnes v podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v sérii podcastov, zaoberajúcich sa prevenciou rizikového správania. Hostkou je psychologička Eva Smiková, ktorá porozpráva viac o účinných faktoroch prevencie, o viacúrovňovej prevencii, a tiež o tom, kedy je preventívny program podľa výskumných zistení neúčinný. Venovať sa bude tiež efektívnym preventívnym programom, vytvoreným v zahraničí a ich adaptácii na naše podmienky. Hovoriť bude aj o samotnej realizácii prevencie na Slovensku a o aktuálne pripravovaných procesných i obsahových štandardoch prevencie. Psychologička Eva Smiková sa vo VÚDPaP-e venuje vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti prevencie sociálnopatologických javov, porúch správania, agresivity a šikanovania.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
PhDr. Eva Smiková, PhD., psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept