V dnešnom predvianočnom podcaste budeme opätovne hovoriť o prežívaní detí počas Vianoc, špecificky z pohľadu práce na linke detskej istoty. Otázky k tejto téme budeme dnes klásť psychologičke a odbornej garantke linky detskej Kataríne Trlicovej, ktorá stála aj pri jej vzniku pred 25 rokmi. Z jej skúseností nám priblíži čo sa javí u detí ako najnáročnejšie v rámci ich prežívania v období Vianoc, ale tiež to, ako môžu odborní a pedagogickí zamestnanci prispieť k tomu, aby deťom a žiakom pomohli lepšie zvládnuť niektoré náročné situácie, či prežívanie.

  • pýta sa Darina Mikolášová
  • odpovedá Katarína Trlicová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept