Dnes sa v podcaste Odborne na slovíčko budeme venovať zisteniam z výskumného výstupu VÚDPaP o prežívaní rodičov a detí počas pandémie ochorenia COVID-19. Dozviete sa, čo predstavuje pandémia pre rodičov, ich deti, rodinu ako celok a prečo je dôležité túto tému skúmať. V podcaste sa budeme rozprávať aj o tom, aké dopady na duševné zdravie detí zanechala pandémia a čo by mohlo byť na základe zistení z prezentovaného výskumu odporúčaním do praxe pre odbornú verejnosť (v kontexte pandémie, ale aj iných náročných situácií). Naša hostka, Lenka Kolcunová je povolaním psychologička a na VÚDPaP-e pôsobí ako odborná asistentka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Lenka Kolcunová, psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept