V dnešnom dieli podcastu Odborne na slovíčko budeme opäť hovoriť o výskumných výstupoch, ktoré sa realizovali na VÚDPaP-e. Tentokrát sa budeme rozprávať so psychologičkou Veronikou Pekárovou. Priblíži nám prežívanie študentov stredných a vysokých škôl počas pandémie  COVID-19.  Dozviete sa, čo pandémia znamená pre študentov stredných a vysokých škôl, a prečo je dôležité pri výskume upriamiť pozornosť na tieto skupiny. Podobne, ako v minulom podcaste, aj dnes budeme hovoriť o tom, čo by mohlo byť na základe výskumných zistení odporúčaním do praxe pre odborných a pedagogických zamestnancov (v kontexte pandémie, ale aj iných náročných situácií). Naša hostka, Veronika Pekárová je psychologička a na VÚDPaP-e pôsobí ako interná expertka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“. Okrem toho pôsobí aj ako psychologička na linke detskej istoty, kde sa venuje dištančnému poradenstvu pre deti a mládež.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Veronika Pekárová, psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept