V podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme, ktorá sa týka LGBTI+ ľudí a dnes sa dozviete, čo znamená vzťahová a sexuálna výchova a ako môžu pedagogickí a odborní zamestnanci zvýšiť akceptáciu rôznorodých skupín či už na samotnej pôde školy, ale i v komunikácii s rodičmi detí a žiakov. Zistíte, akú výchovnú rolu má rodina a škola v téme vzťahov a sexuality, ale aj námety ako môžeme skvalitniť takéto vzdelávanie v edukačnom a poradenskom procese. Hostkou bude MgA. Radka Mikšík, ktorá pôsobila ako interná expertka vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, a zároveň je lektorkou vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta.

Bližšie informácie o transrodovej identite a rodovo rozmanitých v edukačnom a poradenskom procese sa dozviete v odbornom postupe:
Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj poradenskom procese

Bližšie informácie o deťoch a mladých ľuďoch, ktorí sa identifikujú ako gejovia, lesby a bisexuáli, v edukačnom a poradenskom procese sa dozviete v odbornom postupe: Deti a mladí ľudia, ktorí sa identifikujú ako gejovia, lesby a bisexuáli, vedukačnom a poradenskom procese

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
MgA. Radka Mikšík, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept