V podcaste Odborne na slovíčko sa v nasledujúcich dvoch týždňoch budeme venovať vybraným emočným poruchám v školskom prostredí. V dnešnom podcaste vám psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Beáta Sedlačková porozpráva o školskej fóbii. Dozviete sa, čo znamená pojem školská fóbia a aké sú najčastejšie príčiny odmietania školskej dochádzky. Taktiež zistíte konkrétne odporúčania ako môžu na tento problém pedagogickí i odborní zamestnanci školy reagovať.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Beáta Sedlačková, psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept