Dnes v podcaste Odborne na slovíčko, uzatvárame sériu podcastov na tému štandardizácie meracích nástrojov. Rozprávať sa budeme o nastavovaní procesu kontinuálnej dostupnosti diagnostických nástrojov, ktorému sa vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie venuje tím národného projektu Usmerňovať pre prax. Hostkou bude psychologička a interná expertka Katarína Dančová. Dozviete sa čo je systém kontinuálneho zabezpečovania diagnostických nástrojov a čo je jeho cieľom. Predstavíme konkrétne diagnostické nástroje, ktoré boli vybrané k procesu štandardizácie a povieme si ako prebieha realizácia tohto procesu. V závere podcastu zistíte dostupnosť výstupov štandardizácie diagnostických nástrojov.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Katarína Dančová, PhD., psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept