Home»Tag:deti

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania

2019-01-27T01:31:40+01:00September 1st, 2018|Categories: aktuality|Tags: , , , , , , |

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 3 písm. d) a o) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v súlade s článkom [...]

„Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“

2019-01-23T12:42:42+01:00September 17th, 2016|Categories: konferencie a semináre|Tags: , , , , , , |

16.-17.9.2016 - Pod záštitou MŠVVaŠ SR, prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. a záštitou slovenského predsedníctva sa v Rade EÚ konal v Bratislave medzinárodný Európsky kongres koučov a supervízorov: "Supervízia [...]

Medzinárodná konferencia „Dieťa v ohrození 2011“

2020-09-08T09:35:44+02:00June 29th, 2011|Categories: DVO <2020|Tags: , , , , , |

28.- 29.6. 2011 - sa v konferenčnom centre SUZA v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a Sekcia pre výchovu a vzdelávanie [...]

Categories

Go to Top