Home»Tag:Estera Kövérová

Výskum slovného hodnotenia

2022-06-21T14:58:37+02:00April 14th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Aktuálna situácia nám poskytla možnosť skúmať slovné hodnotenia žiakov v škole. Dnešným hosťom podcastu je Estera Kövérová, výskumná pracovníčka Výskumného ústavu detskej psychológia a patopsychológie a priblíži nám výsledky výskumu slovného hodnotenia [...]

Categories

Go to Top