Home»Tag:Katarína Mihinová

Webinár #84 – Techniky na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Izby

2023-03-23T06:40:00+01:00March 22nd, 2023|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, pre školských psychológov, pre sociálnych pedagógov|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Techniky na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Izby”. Interaktívny webinár je zameraný na uvedomenie si negatívnych dopadov predsudkov a [...]

Webinár #83 – Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Príbeh

2023-03-16T08:01:52+01:00March 15th, 2023|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, pre školských psychológov|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Príbeh”. Interaktívny webinár je zameraný na rozvíjanie empatie voči ľuďom, ktorí [...]

Webinár – Techniky na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Izby

2023-03-06T15:06:24+01:00March 6th, 2023|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, pozvánka - pre školských psychológov|Tags: , |

Interaktívny webinár je zameraný na uvedomenie si negatívnych dopadov predsudkov a nálepkovania pri práci s deťmi ako aj na podporu porozumenia potrebám detí bez ohľadu na to z akého prostredia [...]

Webinár – Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Príbeh

2023-02-20T09:03:03+01:00February 20th, 2023|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Interaktívny webinár je zameraný na rozvíjanie empatie voči ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú. Zameriame sa na vnímanie kultúrnych odlišností, možné nedorozumenia, ktoré so sebou prinášajú. Cez príbeh dievčaťa z [...]

Webinár #82 – Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Krok vpred

2023-02-16T12:16:30+01:00February 16th, 2023|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností - aktivita Krok vpred”. Interaktívny webinár je zameraný na rozvíjanie empatie voči ľuďom, [...]

Webinár – Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Krok vpred

2023-02-06T16:02:14+01:00February 6th, 2023|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Interaktívny webinár je zameraný na rozvíjanie empatie voči ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú a vyžadujú si špecifický prístup (sociálne alebo zdravotné znevýhodnenie, LGBTIQ+, kultúrne odlišné prostredie atď.). Webinár [...]

Webinár #49 – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

2022-06-27T13:11:44+02:00March 1st, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Interaktívne vzdelávanie v online priestore. Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania [...]

Categories

Go to Top