Prežívanie detí počas Vianoc z pohľadu práce na linke detskej istoty

2022-06-22T13:51:11+02:00December 22nd, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V dnešnom predvianočnom podcaste budeme opätovne hovoriť o prežívaní detí počas Vianoc, špecificky z pohľadu práce na linke detskej istoty. Otázky k tejto téme budeme dnes klásť psychologičke a odbornej garantke linky detskej [...]