Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ SR sme vydali aktuálny metodický materiál

2021-01-15T14:29:34+01:00January 15th, 2021|Categories: aktuality, usmernenia VÚDPaP|Tags: , |

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie metodicky usmerňuje všetky zložky výchovného poradenstva, ako aj odborných zamestnancov v školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach. Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ SR [...]