Home»Tag:NP Štandardy

Webinár – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? II. časť

2022-06-27T11:52:37+02:00May 12th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: |

Koordinácia multidisciplinárneho tímu je dôležitým procesom, ktorý ovplyvňuje nielen úspešnosť fungovania samotného tímu, ale i dôveru klienta v systém služieb, podpory a starostlivosti. Aj preto vám prostredníctvom multidisciplinárnych vzhľadov a [...]

Webinár – „Motivácia trochu inak“ POKRAČOVANIE I.

2022-06-28T16:11:20+02:00April 1st, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Pozývame vás na pokračovanie zážitkového, neformálneho webinára „Motivácia trochu inak". Na našom prvom stretnutí ste s nami ochutnali možnosti využitia rôznych zaujímavých tvorivých pomôcok. Zažite s nami ďalších kreatívnych 90 [...]

Ďakujeme za Vaše otázky k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností. Sekciu „frekventované otázky“ sme doplnili o ďalšie odpovede

2022-06-20T09:33:08+02:00March 31st, 2021|Categories: aktuality|Tags: |

„Ďakujeme za Vaše otázky k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností, sekciu „frekventované otázky“ sme doplnili o ďalšie odpovede, napríklad k podpore od VÚDPaP-u pri zavádzaní procesných štandardov, či ku konkrétnym administratívnym krokom a dokumentáciám.“

Webinár – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? I. časť

2022-06-27T12:02:09+02:00March 17th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: |

Cieľom webinára je predstaviť inovatívne možnosti multidisciplinárnej diagnostiky v poradenských pracoviskách. Počas webinára budú pomenované vybrané prieniky inter a multidisciplinarity, modely koordinácie MDT, tímové role, procesy i kazuistiky dobrej praxe. [...]

Webinár – „Motivácia trochu inak“

2022-06-28T16:07:59+02:00February 25th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: |

Zažite kreatívnu hodinku, kde získate informácie a inšpiráciu ako využívať ,,netradičné nástroje" on-line. Motivácia prostredníctvom obrázkov, kariet a kartičiek, kociek a Grafického dizajnu (Pexeso, Dixit karty, Príbehy kociek, Umenie a [...]

Vo februári ukončí prvých 72 absolventov inovačné vzdelávanie Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

2022-06-20T09:45:43+02:00February 25th, 2021|Categories: aktuality|Tags: |

Vo februári ukončí prvých 72 absolventov inovačné vzdelávanie Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách. Program má 50 hodín, 4 lektorské dni, dištančnú výuku cez platformu a praktickú [...]

Webinár – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

2022-06-27T13:10:01+02:00February 16th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: |

Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania do interakcií so všetkými členmi skupiny počas online vzdelávania. Dátum: 23.2.2021 Čas: 13:30 (90 [...]

Webinár – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

2022-06-27T13:16:18+02:00January 21st, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: |

Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom na jednom mieste online nástroj, ktorý im prácu pomôže sprehľadniť, zefektívniť, zjednotiť, aby sa [...]

Pripravili sme pre Vás „novoročný balíček“ inšpiratívnych zdrojov z našej dielne k téme kariérovej výchovy a kariérového poradenstva

2022-06-20T09:59:34+02:00January 11th, 2021|Categories: aktuality|Tags: |

Kariérová výchova sa odohráva všade okolo nás, je to prirodzený proces, prechádza od pocitov k poznaniu a dokáže formovať osobnosť dieťaťa a jeho postoje k vlastnej životnej ceste už od [...]

Zverejňujeme materiál “Sprievodca pre kariérového poradcu v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie”

2022-06-20T10:08:18+02:00December 7th, 2020|Categories: aktuality|Tags: |

Zverejňujeme  materiál "Sprievodca pre kariérového poradcu v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie", ktorý pomáha nastaviť prácu v novovzniknutej odbornej pozícii kariérového poradcu CPPPaP. Pri tvorbe tohto materiálu sme vychádzali z [...]

Prečo riaditeľky škôl aj v čase pandémie odporúčajú vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v školách”?

2022-06-20T10:15:32+02:00December 1st, 2020|Categories: aktuality|Tags: |

Vo februári 2021 otvárame ďalšie, v poradí tretie kolo vzdelávacieho programu „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve pre školy“. V rámci programu získavajú zamestnanci škôl nielen najnovšie poznatky [...]

V decembri 2020 začíname online formou ďalšie kolo vzdelávacieho programu Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve pre samostatných odborných zamestnancov CPPPaP

2022-06-20T10:27:49+02:00November 9th, 2020|Categories: aktuality|Tags: , , , |

Prečo toto  vzdelávanie odporúčajú riaditelia ďalším odborným zamestnancom CPPPaP? Sebamotivácia, projektové riadenie, budovanie vzťahov a tímov, psychohygiena, prevencia vyhorenia. Vo vzdelávacom programe pokrývame tieto a mnohé ďalšie témy nad rámec praktických [...]

ĎAKUJEME ZA PRIPOMIENKY K PROCESNÝM ŠTANDARDOM ODBORNÝCH A ODBORNO-METODICKÝCH ČINNOSTÍ

2022-06-20T10:32:00+02:00October 29th, 2020|Categories: aktuality|Tags: , |

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. Štandardy [...]

Webinár – Spracovanie pripomienok k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností

2022-06-27T14:02:49+02:00October 29th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , |

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. V [...]

ZVEREJŇUJEME ODBORNÝ MATERIÁL: Multidisciplinárny prístup – základné myšlienky a rámce

2022-06-20T10:38:51+02:00October 28th, 2020|Categories: aktuality|Tags: , |

Materiál „Multidisciplinárny prístup – základné myšlienky a rámce“ vytvoril VÚDPaP v rámci národného projektu Štandardy. . Vznikol pre potreby zavádzania multidisciplinárneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, [...]

Categories

Go to Top