Home»Tag:NP UpP

Webinár – Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich

2022-06-28T09:24:13+02:00April 28th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov|Tags: |

Stručný teoretický vstup: rizikové správanie ako „živý koncept“ Neštandardizovaná diagnostika – príklad a možnosti úprav Screeningová štandardizovaná diagnostika – VRSA (Výskyt rizikového správania v adolescencii) Rizikové hranie digitálnych hier – DHDH (Dotazník [...]

VZDELÁVANIE – ŠKOLSKÉ PODPORNÉ TÍMY

2022-06-20T09:35:09+02:00March 31st, 2021|Categories: aktuality|Tags: |

VÚDPaP pripravil pre pedagogických a odborných zamestnancov z radov formujúcich sa školských podporných tímov (ŠPT) vzdelávanie, prostredníctvom ktorého si účastníci osvoja zručnosti potrebné k budovaniu tímovej spolupráce a efektívnemu fungovaniu členov ŠPT v záujme [...]

Webinár – Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity

2022-06-28T09:29:08+02:00March 24th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov|Tags: |

1. Stručný teoretický vstup: úzkostnosť, impulzivita, depresivita 2. Predstavenie screeningových metód: SUDS, SIDS, SDDSS 3. Možnosti aplikácie Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity Dátum: 31.3.2021 Čas: 13:30 [...]

Technológie v práci odborných a pedagogických zamestnancov

2022-06-21T14:30:13+02:00February 24th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , , |

Či už v dištančnej alebo prezenčnej výučbe, technológie sú a budú prirodzenou súčasťou života odborných aj pedagogických zamestnancov v systéme. V aktuálnom podcaste sa od psychológa a vedeckého pracovníka [...]

Rozbiehame nový podcastový kanál „Odborne na slovíčko“

2022-06-21T13:31:12+02:00January 15th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: |

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastovým kanálom “Odborne na slovíčko”. Na rozdiel od už známeho podcastu Nahlas o deťoch, ktorý je prevažne určený rodičom, sa tentokrát zameriame  [...]

Webinár – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

2022-06-28T12:14:16+02:00November 19th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre RTSPaPA, webináre - pozvánky|Tags: , |

1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom na sociálnu začlenenosť detí, proces sociálneho poznávania a jeho aplikáciu v pedagogickej práci. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie [...]

Categories

Go to Top