Medzinárodná konferencia „Dieťa v ohrození 2011“

2020-09-08T09:35:44+02:00June 29th, 2011|Categories: DVO <2020|Tags: , , , , , |

28.- 29.6. 2011 - sa v konferenčnom centre SUZA v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a Sekcia pre výchovu a vzdelávanie [...]