Webinár – Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách

2021-06-08T09:12:24+02:00June 8th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: |

Dištančné poradenstvo má niekoľko foriem. Jednou z nich je telefonické poradenstvo, ktoré predstavuje pre klientov možnosť rýchlej, dostupnej, bezpečnej a anonymnej pomoci. Je dostupné pre všetky vekové kategórie, aj pre [...]

Webinár – Integrovaná skupina detí predškolského veku – zvládneme to, zvládnete to

2022-06-27T13:20:56+02:00January 28th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , |

Cieľom webinára je sprostredkovať prácu v ISKE a Diagnosticko-terapeutickej skupinke. Umožní účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností a neistôt v oblasti integrácie detí so špeciálnymi potrebami v predškolskom zariadení. Webinár bude [...]

Aktuálne prebieha projekt „DepiSTÁŽisti 2“

2021-08-12T10:22:03+02:00January 26th, 2021|Categories: aktuality|Tags: , |

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vytvoril príležitosť na realizáciu stáží pre 8 stážistov/tiek, ktorí dostali možnosť prístupu k praktickým aktivitám, výskumom a odborníkom v rôznych oblastiach. Od marca [...]

Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ SR sme vydali aktuálny metodický materiál

2022-06-20T09:56:51+02:00January 15th, 2021|Categories: aktuality, usmernenia VÚDPaP|Tags: , |

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie metodicky usmerňuje všetky zložky výchovného poradenstva, ako aj odborných zamestnancov v školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach. Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ [...]

Webinár – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

2022-06-28T12:14:16+02:00November 19th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre RTSPaPA, webináre - pozvánky|Tags: , |

1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom na sociálnu začlenenosť detí, proces sociálneho poznávania a jeho aplikáciu v pedagogickej práci. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie [...]

Možnosť zakúpenia si psychologických testov do 20.11.2020

2020-11-16T15:16:22+01:00November 13th, 2020|Categories: aktuality|Tags: , |

Milé kolegyne, milí kolegovia! Vzhľadom na uzatváranie roka po účtovnej stránke, faktúry k objednávkam na Test školskej  zrelosti, RR screening a časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa budeme vystavovať do 20. 11. 2020, potom opäť [...]

Webinár – Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

2022-06-27T13:43:15+02:00November 5th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , |

Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších prejavoch, vzťahu k agresívnemu správaniu. Povieme si o základných fázach šikanovania, ako aj o [...]

ĎAKUJEME ZA PRIPOMIENKY K PROCESNÝM ŠTANDARDOM ODBORNÝCH A ODBORNO-METODICKÝCH ČINNOSTÍ

2022-06-20T10:32:00+02:00October 29th, 2020|Categories: aktuality|Tags: , |

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. Štandardy [...]

Webinár – Spracovanie pripomienok k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností

2022-06-27T14:02:49+02:00October 29th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , |

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. V [...]

Categories

Go to Top