Home»Tag: webinar

Webinár – Školská pripravenosť – je niečo nové?

2021-03-02T11:44:51+01:00March 2nd, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: |

Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripravenosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním a zavádzaním prvkov inklúzie do škôl. Školská pripravenosť - je niečo nové? Dátum: [...]

Webinár – „Motivácia trochu inak“

2021-02-25T11:02:52+01:00February 25th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Zažite kreatívnu hodinku, kde získate informácie a inšpiráciu ako využívať ,,netradičné nástroje" on-line. Motivácia prostredníctvom obrázkov, kariet a kartičiek, kociek a Grafického dizajnu (Pexeso, Dixit karty, Príbehy kociek, Umenie a [...]

Webinár – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

2021-02-16T15:02:10+01:00February 16th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania do interakcií so všetkými členmi skupiny počas online vzdelávania. Interaktívne vzdelávanie v online [...]

Webinár – Integrovaná skupina detí predškolského veku – zvládneme to, zvládnete to

2021-01-28T09:48:15+01:00January 28th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , , |

Cieľom webinára je sprostredkovať prácu v ISKE a Diagnosticko-terapeutickej skupinke. Umožní účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností a neistôt v oblasti integrácie detí so špeciálnymi potrebami v predškolskom zariadení. Webinár bude [...]

Webinár – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

2021-01-22T12:51:31+01:00January 21st, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , |

Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom na jednom mieste online nástroj, ktorý im prácu pomôže sprehľadniť, zefektívniť, zjednotiť, aby sa [...]

Webinár – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

2021-01-20T15:17:25+01:00November 19th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre RTSPaPA, webináre - pozvánky|Tags: , , |

1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom na sociálnu začlenenosť detí, proces sociálneho poznávania a jeho aplikáciu v pedagogickej práci. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie [...]

Webinár – Práca so skupinou v online priestore

2021-01-19T10:34:41+01:00November 16th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, webináre - pozvánky|Tags: |

Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou žiakov, učiteľov a rodičov. Podporná činnosť školského psychológa v systéme "online" školy. Dátum: 19.11.2020 Čas: 13:30 [...]

Webinár – Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

2021-01-19T10:32:31+01:00November 5th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , , |

Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších prejavoch, vzťahu k agresívnemu správaniu. Povieme si o základných fázach šikanovania, ako aj o [...]

Categories

Go to Top