“Počas pandémie pribudli prípady sebapoškodzovania tínedžerov, ale aj porúch príjmu potravy, závislosť od počítača a agresívne správanie,“ tvrdí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beata Sedlačková. Aj o tom je aktuálny podcast Nahlas o deťoch.

  • radí psychologička Beáta Sedlačková
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept