Upriamte pozornosť na nový dokument v dokumentácii školského zariadenia  “Správa z diagnostického vyšetrenia.