Dozviete sa o náplni a výsledkoch práce našich výskumných pracovníkov v 2. štvrťroku 2021, výskumnú sekciu uzatvárajú novinky z digitálneho sveta počas a po období pandémie. Ďalšie štyri dobré praxe multidisciplinárneho prístupu prináša tím národného projektu „Štandardy“. Nové číslo nášho časopisu Dieťa v centre odbornej pozornosti je venované deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a predprimárnemu vzdelávaniu. Vychádza už tento mesiac. Nechýbajú naše podcasty pre laickú i odbornú verejnosť, informácie o webinároch a mnoho iného.

Prajeme príjemné čítanie.

newsletter august 2021