Čítali ste už nové číslo našej obľúbenej Psychológie a patopsychológie dieťaťa?

Časopis si môžete objednať cez Objednávkový formulár VÚDPaP IES.

PaPD-2020-2-obálka
PaPD-2020-2-obsah