V dnešnom diele podcastu Odborne na slovíčko uzavrieme sériu podcastov zaoberajúcich sa kresbovými technikami. Našou hostkou je liečebná pedagogička a artepsychoterapeutka Zuzana Krnáčová, ktorá nám priblíži tému artefiletiky a jej využitie v školskom prostredí. Dozviete sa, prečo artefiletika nie je vhodným diagnostickým nástrojom, a naopak, v čom môže byť pre odborných a pedagogických zamestnancov užitočná. Hostka Zuzana Krnáčová aktuálne pracuje na VÚDPaP-e ako interná expertka v tíme „Štandardy“.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Zuzana Krnáčová MA, PhD., artepsychoterapeutka

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept