Pozývame vás na webinár určený pre školských logopédov a logopédov pracujúcich ako odborní zamestnanci v rezorte školstva na tému Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie. Obsahom webinára budú diagnostické kategórie NZRR, diagnostické oblasti a diagnostické nástroje NZRR, vyhodnotenie získaných dát, najnovšie normatívne údaje pre slovenskú populáciu, voľba terapeutických cieľov a metód, prehľad terapeutických metód – základná charakteristika. Počas webinára bude poskytnutý zoznam dostupných zdrojov na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí. Tešíme sa na vašu účasť.
.

Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie

Dátum: 12.5.2022

Čas: 15:00 – 16:30 (90 min.)

Lektorka: PhDr. Dana Buntová, PhD.

.Webinár je určený pre školských logopédov a logopédov pracujúcich ako odborní zamestnanci v rezorte školstva.

Prihlásiť sa môžete TU: https://us02web.zoom.us/j/89453689465?pwd=ZW9WM1JXVU56SytTMVpIdnlJc0dkdz09