1. Stručný teoretický vstup: rizikové správanie ako „živý koncept“
  2. Neštandardizovaná diagnostika – príklad a možnosti úprav
  3. Screeningová štandardizovaná diagnostika – VRSA (Výskyt rizikového správania v adolescencii)
  4. Rizikové hranie digitálnych hier – DHDH (Dotazník hrania digitálnych hier)
  5. Možnosti aplikácie

Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich

Dátum: 5.5.2021
Čas: 13:30 (60 min.)
Lektor: doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.

Webinár je určený pre pre psychologičky/psychológov a školské psychologičky/školských psychológov škôl a poradenských zariadení.


Prihlásiť sa môžete TU:
https://docs.google.com/forms/d/1seKWdAo7jB2TAW7hqMvwil7fj-x76WoNCO4LpHVmPtA/edit