Ako stimulovať rozvoj jazykových schopnosti v oblasti fonematickej citlivosti, pasívnej a aktívnej slovnej zásoby, porozumenia reči a gramatickej stavby reči. Kvalitná a efektivna príprava detí na osvojovanie si gramotnosti. rozvoj čitateľských a pisateľských kompetencií prístupný pre každé dieťa vzhľadom na jeho potreby a vývinový potenciál to bude obsahom tohto webinára.

Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina

Dátum: 21.1.2021
Čas: 13:30 (60 min.)
Lektorka: prof. PhDr. Marína Mikulajová CSc.

Webinár je určený pre pedagogických a odborných
zamestnancov v MŠ, ZŠ, špec.ped. v CPPPaP a CŠPP.

Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/1U6VtIiz6Zza-BfGvMza48e6uVKEv_99uZK_f82FM4hA/edit